บริการของเรา

บริการ ด้านต่าง ๆ ของเรา

เราเป็นสำนักงานบัญชีที่บริการงานด้วยคุณภาพประกอบด้วยบุคลากรที่มี คุณวุฒิ และ เชี่ยวชาญ งานด้านบัญชีอย่างแท้จริง พร้อมให้บริการ อย่างผู้ชำนาญและ น่าเชื่อถือ กับคุณได้อย่าง ครบวงจร สอบถามรายละเอียดบริการ ให้เสนอราคา ปรึกษาข้อมูลด้านบัญชี-ภาษี เบื้องต้น ได้ตลอดเวลาทำการ ทางสำนักงานขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในบริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัท ยูทีที แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด จะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งสำหรับท่าน และขอให้ท่านไว้ใจในบริการของเรา พื้นที่ บริการบัญชี ทั่งกรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่ บริการตรวจสอบบัญชี ทั่วประเทศบริการของเรา ประกอบไปด้วยบริการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


บริการ ของเรา

null

รับทำบัญชี

รับทำบัญชี บันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และรายการปรับปรุงทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
null

รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคออนไลน์ จองชื่อบริษัท จองชื่อนิติบุคคล
null

รับทำระบบเงินเดือน

บริการด้านงานทรัพยากรบุคคล ทำเงินเดือน คำนวณค่าแรงพนักงานทั้ง รายวัน รายเดือน ดูแลทะเบียนประวัติพนักงาน การจัดการเรื่องระบบบันทึกเวลาทำงาน
null

รับทำประกันสังคม

จัดทำประกันสังคมรายเดือน รับขึ้นทะเบียนนายจ้าง จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า-ออก พนักงานประจำ นำส่งประกันสังคม
null

รับตรวจสอบบัญชี

บริการรับตรวจสอบบัญชี ตั้งแต่กิจการขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified audit accountant)
null

รับวางแผนบัญชีและภาษี

บริการวางระบบบัญชีและภาษีอากร ธุรกิจทุกประเภท วางระบบบัญชี และภาษีอากร ให้เหมาะกับธุรกิจของกิจการ ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษา

บริการ อื่น ๆ

  • บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ ขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่
  • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการ
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร
  • ขอใบอนุญาตทำงานขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว (WorkPermit & VISA)
  • ขอใบต่างด้าวหรือขอถิ่นที่อยู่ถาวร
  • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90,91,94
banner home_01

บริการจดทะเบียนบริษัท

เราให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็คทรอนิคออนไลน์ จองชื่อบริษัท จองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียนเลิกกิจการ ชำระบัญชี แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุนเปลี่ยนแปลงกรรมการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนสิทธิบัตร ขอใบอนุญาตทำงานขอต่อใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
( WorkPermit & VISA )
service02
yoast seo premium free