ทำบัญชี และภาษีอากร


บริการ ทำบัญชี และภาษีอากร

ทำบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

จัดทำบัญชี ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
จัดทำรายงาน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือนทุกเดือน ภ. ง. ด. 1
จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ. ง. ด 3, 53,54
จัดทำรายงาน ภาษีและแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ. พ.30 , ภ.ธ. 40 และ
ภ.พ 36 ทุกเดือน
จัดทำรายงานภาษีครึ่งปีและประจำปี ภ. ง. ด.51 และ ภ. ง. ด.50
ให้คำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาบัญชี และภาษี
ดำเนินการแก้ปัญหาบัญชีและให้คำปรึกษาภาษี การวางแผนภาษี
จัดการเกี่ยวกับปัญหาบัญชี -ภาษี เคลียปัญหาบัญชี ภาษี
รับโอนงานจากสำนักงานบัญชีเดิม ตรวจสอบการรับงาน
แจ้งข้อบกพร่องของเอกสารบันทึกบัญชี
บริการจัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด 90,91,94

 ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี

banner Small
banner Small 1

บริการ ของเรา

ทำเงินเดือน,นำส่งประกันสังคม
banner Small 4

ขอใบเสนอราคา

captcha

ที่อยู่: เลขที่ 6 ซอยรามคำแหง 83/2 ( กัญญาเฮ้าส์) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

หมายเลขโทรศัพท์: 065-829-1664, 096-182-6605

อีเมลล์: utt102016@gmail.com


เวลาทำการบริษัท:

วันจันทร์ - วันศุกร์ / 9:00 น. - 18:00 น.

วันเสาร์ - วันอาทิตย์ / หยุด

yoast seo premium free