ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

บริษัท ยูทีที แอคเคาท์ติ้ง จำกัด เป็นสำนักงาน รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ประกอบกิจการมานานกว่า 13 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจการมีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อนร่วมทำงานหลายตำแหน่ง ดังนี้ พนักงานบัญชี จำนวน 4 อัตรา พนักงานธุรการการเงิน จำนวน 2 อัตรา แม่บ้าน นวน 1 อัตรา ท่านใดสนใจร่วมงานกับทางสำนักงาน กรุณาติดต่อ : 02-732-1870 , 02-732-9621 , 086-314-9836 หรือ ส่งประวัติเข้ามาที่ e-mail :thitaree.v@hotmail.com

ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน ที่ต้องการทำงานบัญชี จำนวนหลายอัตรา

บริษัทฯ เป็นสำนักงาน รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ประกอบกิจการมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจการมีความประสงค์จะรับสมัคร รับสมัครนักศึกษาฝึกงานบัญชี ฝึกงานบัญชี นักศึกษาฝึกงานบัญชี นักศึกษาที่ต้องการทำงานบัญชี ปฏิบัติงานจริง นอกเวลาเรียน  จำนวนหลายอัตรา
ลักษณะของงาน :  รับผิดชอบงานด้านธุรการ และการเงิน ออกใบแจ้งหนี้ และใบเสร็จรับเงิน (ทำด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป) /ติดตามหนี้  ทำประกันสังคม/ภาษีบุคคลธรรมดา  ส่งเมลล์ /เช็คเมลล์ ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ชาย หญิง ไม่จำกัดอายุ
จบสาขาบัญชี วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน รอบคอบ
มีประสบการณ์ ไม่มีประสบการณ์ พึ่งจบใหม่
วิธีการรับสมัคร :    ส่งประวัติพร้อมเอกสารและรูปถ่าย มาตามที่อยู่ของบริษัท หรือสมัครด้วยตนเอง                                 หรือ ส่งe-mail มาที่  thitaree.utt@gmail.com โทร. 02 732-1870,02 732-962

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี จำนวนหลายอัตรา

บริษัทฯ เป็นสำนักงานรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี ประกอบกิจการมานานกว่า 10 ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ขยายกิจการมีความประสงค์จะรับสมัคร พนักงานบัญชี จำนวนหลายอัตรา
ลักษณะของงาน :  บันทึกบัญชี/ภาษี/ปิดงบการเงิน
คุณสมบัติผู้สมัคร :
วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี
มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทนและมีวินัย
วิธีการรับสมัคร :    ส่งประวัติพร้อมเอกสารและรูปถ่าย มาตามที่อยู่ของบริษัท หรือสมัครด้วยตนเอง                                 หรือ ส่งe-mail มาที่  thitaree.utt@gmail.com โทร. 02 732-1870,02 732-962
yoast seo premium free